A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Turizmus
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
A helyi értéktárak, kulturális örökségek szerepe a közművelődésben és a közösségépítésben a váci és dunakeszi kistérségekben Lakossági és szakértői percepciók vizsgálata Az érzelmi és kognitív viszonyulások feltárása A nemzeti értékpiramis imázsának, ismertségének vizsgálata Helyi értékek további beazonosítása és feltárása bottom-up módszerekkel Vonzó és különleges narratívák gyűjtése a helyi értékek viszonylatában (storytelling) 2020 Farkas Julianna
Fesztiválok gazdasági hatásainak elemzése A kutatás a hazai fesztiválok primer elemzése alapján igyekszik kimutatni a fesztiválturizmus nemzetgazdasági hatásait, egyes részterületeken elemzésekkel, tanulmányokkal támogatni a fesztiválszervezés hatékonyságát. 2017.01.01. folyamatban Formádi Katalin
Élménygazdaság kutatóműhely A kutatócsoport tagjai kvalitatív és kvantitatív eszközökkel vizsgálja a turizmusban megjelenő élmények-elvárásokat, azok megvalósulását, az egyéni és csoport-szintű jelenségeit. 2015 2016. március Hübner Andrea
Az élelmiszerpazarlás vizsgálata a szállodák és éttermek működésében Az F&B-folyamatban mely tevékenységek során keletkezik a legtöbb kidobandó élelmiszer (nyersanyag, feldolgozott és készétel), és milyen összetételű az? Milyen jó gyakorlatok léteznek ennek csökkentésére? Hogyan lehet a keletkezett élelmiszerfelesleget fenntarthatóan kezelni? Milyen módszerekkel befolyásolható az F&B-munkatársak és a vendégek szemlélete, attitűdje, ismerete, a probléma iránti felelősségük növelhető-e? 2012 folyamatban Karakasné Morvay Klára
Szabadidő, turizmus, jóllét A kutatás célja a jóllét és a szabadidős/turisztikai fogyasztás kapcsolatának, illetve a turisztikai foglalkoztatás jólléti dimenzióinak vizsgálata. 2017, 2023 Kiss Kornélia
A pálinka főzési technológiájának és érzékszervi vizsgálatokra gyakorolt hatása A kutatás során 12 féle gyümölcsből készült pálinka organoleptikus és spektrofotometriás vizsgálat végzése történik. 2017.09.01 2019.03.01 Lenkovics Beatrix
Zöldségekből készült párlatok vizsgálata Az érzékszervi tulajdonságokra irányuló vizsgálatok egyre nagyobb jelentőséget kapnak az élelmiszerek minősítésében. E cél megvalósítása érdekében vizsgáljuk a zöldségekből készült párlatok minőségének, fejlesztésének lehetőségeit, módszereit zöldségpárlattal készült bonbonok példáján keresztül. 2019. október 2021. április Lenkovics Beatrix
Az étel és bor-párosítás fogyasztói attitűdje, megjelenése a gasztroturizmusban A kutatás célja az étel és bor-párosítás fogyasztói attitűd felmérése, és megjelenése a gasztroturizmusban. A kutatásban érzékszervi vizsgálatot is végzünk, bor-melegétel párosítás tesztelését végezzük. Az elkészült ételeket és borokat, pezsgőket érzékszervi tulajdonságaik szerint, és ízharmónia alapján vizsgáljuk. Célunk egy adott borhoz a legjobban illő ételt kiválasztani. Kutatásunkban arra is keressük a választ, hogy bizonyos ételek kombinációja javítja-e, vagy rontja az együttes ízhatást. 2023 2024 Lenkovics Beatrix
A Dunakanyar, mint nagyvárosi térség turizmusának vizsgálata A kutatás a Dunakanyar szabadidős és turisztikai funkcióját, a Dunakanyarban a táj, mint vonzerő szerepét, valamint a desztinációs márkaépítés megalapozásának támogatása érdekében a térség identitását, imázsát és keresletét vizsgálja. 2001 Lontai-Szilágyi Zsuzsanna
Budapest turizmusa Kutatásunk célja Budapest turizmusának átfogó vizsgálata. A kutatás során feltárjuk a főváros jelenlegi turisztikai jellemzőit mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról, és kiemelten vizsgáljuk a gazdasági válság időszakához képest történt változásokat. 2022 Petykó Csilla
Egyedül nem megy? - Fogyatékossággal élő vendégek a turizmusban A kutatás arra irányul, hogy felmérje a fogyatékossággal élő vendégekhez kötődő kereslet jellemzőit a turizmusban, valamint hogy helyzetképet alakítson ki a hazai turisztikai kínálat szolgáltatóinak felkészültségéről 2019 Petykó Csilla
A Jövő turistája - a felelős turista Kutatási koncepciónk egy komplex, több lépcsős projekt. Célja, hogy megfogalmazzuk a felelős turizmus fő elveit, és kidolgozzuk a jövő turistáinak szemlélet-alakításának módszerét,  a felelősségről a turizmusban, a felelős turistaságról, az utazások során felkeresett természeti és társadalmi környezet megóvásáról. 2016.09.01 2017.03.31 Petykó Csilla
A múzeumok szerepe és a turizmusban. Múzeumlátogatói élmény A kutatás egyik fókusza a múzeumok helyének vizsgálata a turizmus rendszerében (kínálati oldal; vonzerő, attrakció, termék, márkaképző és infrastrukturális elem, kreatív szektorral való együttműködés). A másik vizsgálati megközelítés a keresleti jellemzőkre irányul (látogatói összetétel - látogatókutatás -, tipológia, tértrialektikai felfogás, élmény, élménymegosztás). A primer kutatások kiemelt területét alkotják a magyarországi, azon belül a budapesti múzeumok. 2018 Schultz Éva
Adaptációs és mitigációs stratégiák A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés és körforgásos gazdaság szemlélettel, érzékenységvizsgálattal. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás, kereskedelem területén, szem előtt tartva a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2011 Szabóné Erdélyi Éva
Fenntartható vendéglátás - Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban; Adaptációs és mitigációs stratégiák, környezetterhelés mérés) A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés szemlélettel és érzékenységvizsgálattal. A mezőgazdasági termelés, alapanyagok előállítása és szállítása és az élelmiszeripar, élelmiszerek vendéglátásban történő feldolgozása, a keletkező élelmiszerhulladék kezelése, esetleges megelőzése, közvetlenül vagy közvetve, mind hatással vannak környezetünkre. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás területén, szem előtt a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2021 Szabóné Erdélyi Éva
Turizmus piacelemzés, szállodai komplex adatbázis elemzése, helyzetértékelés és tervezés Turizmus piac elemzése különböző desztinációkra, rész-piacokra és versenytársakra, az STR Share Center big data szállodai adatbázis alapján 2020 Szabóné Erdélyi Éva, Karakasné Morvay Klára
Desztinációk turisztikai teljesítményének mérése A kutatás során kialakításra került egy Turisztikai Komplex Mutató, amely figyelembe veszi a települések turisztikai teljesítményére ható tényezőket, illetve a fenntarthatósági szempontokat is beépíti. A mutatót a kutatás első fázisában a Balaton környéki településeken végzett felmérésekkel tesztelték. 2014.06.01 2015.01.30 Szalók Csilla
Desztinációk turisztikai teljesítményének település szempontú megközelítése A kutatócsoport által létrehozott Turisztikai Komplex mutatót a Nyugat-dunántúli régióban is vizsgálták, településenként. Elvégezték a korábbi évben a Balaton mellett végzett eredmények monitorozását, a települések érintett vezetőivel folytatott beszélgetések során. 2016. április 2017. március Szalók Csilla
Látogatókutatás A Budakeszi Vadaspark megközelíthetőségének fenntarthatósági vizsgálata. 2022 Thuma Orsolya
A fogyasztói attitűd vizsgálata, nemzeti hagyománnyal rendelkező élelmiszeripari termékek esetében A Nemzetközi Marketing Kutatócsoport munkájában a nemzeti értéket képviselő, helyi termékek fogyasztása, és az ezzel a területtel foglalkozó fogyasztói magatartás vizsgálatok kiemelt figyelmet kapnak. A helyi termékek fogyasztása ugyanis közvetlen kapcsolatban van a fenntarthatóság problémájával. A hazánkban nagy hagyománnyal rendelkező élelmiszeripari termékek esetében kiemelkedően fontos a fogyasztói motivációik, a termékekhez kapcsolódó fogyasztói attitűd minél alaposabb megismerése. Cél: a fogyasztói attitűd komponenseknek az imázs kialakulásában betöltött potenciális szerepének feltárása, valamint az eredmények ismeretében marketingkommunikációs stratégiák megalkotása. A kutatás lehetőséget teremt arra, hogy az attitűd komponensek részletes feltárásával azonosíthatóvá váljanak a fogyasztói magatartás azon rejtett területei, amelyeken a megfelelő marketingeszközök alkalmazása hatékony lehet. 2020. január 2021. június Totth Gedeon