Kutatási adatlap

Autonóm tanulás támogatása a szaknyelvi és készségfejlesztő kurzusok keretében. Módszertani Kísérleti Műhely

A kutatás leírása

A kutatócsoport fő vizsgálati területei: Kooperatív tanulás, Telekollaboráció, Alternatív értékelési módszerek

Időtartam

2017.09.01 - 2019.02.28

Források

Kutatásvezető

  • Kovátsné Loch Ágnes
    2017. szeptember 1 -
    2019. február 28

Kutatás résztvevői

Asztalos Réka
Szénich Alexandra
Szokács Kinga
Pál Ágnes
Dósa Ildikó
Bánhegyi Mátyás
Szirtesné Kiss Ágnes
Sándor Eszter
Hegedüs István
Lukácsi Zoltán
Pásztorné Dévény Ágnes
Wiesenmayer Teodóra
Pajor Viktória
Malaczkov Szilvia
Huszár Erika
Martin Stefl

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • GKZ
  • KKK
  • KVIK
  • PSZK

Külső partner intézmények

  • Technical University in Prague

Tárgyszavak
alternatív módszertan
telekollaboráció
kooperatív tanulás
alternatív értékelés
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Neveléstudomány
Tantárgypedagógia és oktatástechnológia (IKT)
Nyelvtudományok

Eredmények

Az oktatásba azonnal visszaforgatható eredmények (nyelvoktatáson túlmutatóan)
Loch, Á. - Pál, Á. Developing intercultural communicative competence through telecollaborative modules integrated in FL and LSP university courses. Pertanika