Kutatási adatlap

Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások hálózatban való részvétele, ökoszisztéma

A kutatás leírása

Kutatási kérdések: Milyen formális és informális szervezeti-kapcsolati hálóban vesznek részt, milyen szervezeteknek tagjai a vállalkozások/a vállalkozók? Milyen előnyöket vártak a csatlakozástól, és ebből mi valósult meg? Hogyan változott az évek során ez a háló? Melyek az információhoz/tudáshoz való hozzáférés csatornái/platformjai?

Időtartam

2017. augusztus - 2017. november

Források

  • EFOP-3.6.1-16-2016-00012

Kutatásvezető

  • Radácsi László
    2017. augusztus 1 -
    2017. november 30

Kutatás résztvevői

Hidegh Anna Laura
Nagy Bianka
Kardos Júlia
Isa Krisztina

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • PSZK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
családi vállalkozások
szervezeti tagság
szervezeti háló
hálózat
kapcsolati háló
információ
tudás
EFOP
Budapest LAB
Tudományterületek
Növekedés- és fejlődésgazdaságtan
Vállalatgazdaságtan és üzletpolitika
Vezetés és szervezés
Gazdálkodás- és szervezéstudományok