Kutatási adatlap

Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások fenntarthatósága, felelősségvállalása, közösségi szerepvállalása

A kutatás leírása

Kutatási kérdések: Hogyan értelmezik a családi vállalkozások a felelős gazdálkodást? Milyen témák/ügyek merülnek fel a felelős gazdálkodással kapcsolatban? Milyen a tulajdonosi kör értékvilága, értékrendje és hogyan hat ez a vállalkozás működésére? Hogyan viszonyulnak ehhez a munkatársak? Hogyan jelenik meg ez az értékvilág a tulajdonos (család) hétköznapjaiban, a különböző szerepekben (vállalkozó, fogyasztó, munkaadó, családfő,….)? A felelősségvállalás belső (értékrend, utódlás) és külső (stakeholderek) mozgatórugói, motivációi. Hogyan látszik/értelmeződik az adott családi vállalkozás felelősségvállalása az érintetti csoportok eltérő perspektívájából? (360 fokos vizsgálat) A legjobbak/legtudatosabbak vizsgálata: miben mások? Milyen ügyeket támogatnak a családi vállalkozások? Ki(ke)t tekintenek példaképnek a tulajdonosok? Honnan, hogyan szerez információkat, tudást a tulajdonos a felelős gazdálkodás témakörében?

Időtartam

2017. augusztus - 2018. tavasz

Források

  • EFOP-3.6.1-16-2016-00012

Kutatásvezető

  • Radácsi László
    2017. augusztus 1 -
    2018. május 31

Kutatás résztvevői

Hidegh Anna Laura
Nagy Bianka

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • PSZK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
családi vállalkozások
felelős gazdálkodás
fenntarthatóság
közösségi szerepvállalás
érték
EFOP
Budapest LAB
Tudományterületek
Növekedés- és fejlődésgazdaságtan
Vállalatgazdaságtan és üzletpolitika
Vezetés és szervezés
Gazdaság- és szervezetszociológia
Gazdálkodás- és szervezéstudományok