Kutatási adatlap

Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások irányítása (governance, döntéshozatal)

A kutatás leírása

Kutatási kérdések: A családi vállalkozás milyen döntéshozatali rend szerint működik? Milyen szerepet játszanak a nem családtag vezetők, külső tanácsadók, mentorok a vállalkozás életében? Milyen "jogkörrel" rendelkeznek? A vállalkozás hosszú távú stratégiájának megtervezése során figyelembe veszik-e a család igényeit és adottságait, vagy tisztán piaci viszonyok alakulása alapján terveznek? A vállalkozás stratégiájának meghatározása során mindhárom alrendszer érdekei, igényei figyelembe vételre kerülnek (család, vállalkozás, tulajdon), vagy valamely alrendszer kiemelt szerepet kap? Hogyan zajlik a döntéshozatal krízis helyzetben, jellemzően kivel konzultálnak, kinek a tanácsát kérik ki, ki hozza meg a végső döntést, egyéni vagy csoportos döntéshozatal a jellemző? A tulajdonos család életében milyen lényeges családi események, rendezvények vannak? Ezek hatással vannak-e a vállalkozás életére? A családi rendezvényeken szóba kerülnek-e a vállalkozás ügyei? Ha igen, ez tudatos döntés-e? A különböző családi érdekcsoportokat hogyan és milyen tartalommal tájékoztatják a vállalkozás ügyeiről (teljesítmény, jövőbeli célok, fő kihívások, nehézségek, stb.)? Okoz-e nehézséget a családi és üzleti pénzügyi igények összehangolása? Milyen szempontok alapján döntenek a család számára adható juttatásokról? Előfordul-e, hogy a család és a vállalkozás igényeit egymás rovására finanszírozzák? Milyen mértékben fonódik össze a családi és céges vagyon? Törekszenek-e a magán és a vállalkozás vagyonának szétválasztására? A vállalkozó család vagyonának hány százalékát teszi ki a vállalkozás? Mennyire tudatosan fektetik be a vállalkozó családok a vagyonukat? Formálisan léteznek-e a vizsgált családi vállalkozásnál az irányítást és döntéshozatalt támogató szerveződések? A vállalkozó család önállóan vagy külső segítséget igénybe véve hozta létre az irányítást és döntéshozatalt támogató szerveződéseket?

Időtartam

2017. szeptember - 2018.

Források

  • EFOP-3.6.1-16-2016-00012

Kutatásvezető

  • Csákné Filep Judit
    2017. szeptember 1 -
    2018. június 30

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

Külső partner intézmények

  • Nyíregyházi Egyetem
  • Forum Familia

Tárgyszavak
családi vállalkozások
irányítás
döntéshozatal
governance
stratégia
EFOP
Budapest LAB
Tudományterületek
Vezetés és szervezés
Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Eredmények

Csákné Filep Judit: A generációváltás szerepváltást hoz: a vállalkozás vezetésének átvétele egyike a legnagyobb kihívást rejtő menedzsmentfeladatoknak a második generáció számára. PIAC ÉS PROFIT: ÜZLETI HAVILAP 21:(7) pp. 36-38. (2017)

Csákné Filep Judit, Karmazin György: A családi vállalkozások pénzügyi jellemzői és az utódlással kapcsolatos pénzügyi kérdések In: PROSPERITAS 3: pp. 7-32. (2017)