Kutatási adatlap

Családi vállalkozások kutatási program - Kontrolling

A kutatás leírása

Kutatási kérdések: Melyek a professzionalizáció és azon belül a menedzsment kontroll/vezetői számvitel téma családi vállalkozás orientációval bíró fókuszterületei a nemzetközi szakirodalomban és a kutatásokban? Milyen sajátosságokkal kell rendelkeznie egy családi vállalkozásokra optimalizált kontrolling rendszernek? Melyek a családi vállalkozások kontrolling rendszerének bevezetése és a sikeres működtetése kapcsán megfogalmazható sikerkritériumok? Hogyan járul hozzá a kontrolling rendszer a családi vállalkozások generációkon átívelő működtetéséhez, a sikeres utódlási folyamathoz, a növekedéshez és az innovativitáshoz? Melyek a funkcionális kontrolling részterületek családi vállalkozás specifikus kérdéskörei, módszerei, indikátorai, stb.? Hogyan lehet összekapcsolni a tudásmenedzsment és a stratégiai/operatív kontrolling bevezetését, működtetését? Vannak-e erre jó gyakorlatok hazánkban? A tacit és az implicit tudás összegyűjtése, fejlesztése, a tudáshelyzet felmérése hogyan támogatja és támogathatja a családi stratégia megvalósítását? Hogyan kapcsolható össze a családi vállalkozásokban zajló professzionalizációval, elsősorban az utódok képzése kapcsán? Azonosíthatók-e a családi vállalkozások életciklusaihoz (családi, vállalati, iparági - növekedési vonatkozásban) kötődően az azon szakaszhoz kapcsolódó sajátos családi és gazdasági célokból következő kontrolling fókuszterületek, témakörök, tudáskontrolling feladatok? Milyen tipikus vezetői dilemmák, problémák, kérdések hívják életre a kontrolling rendszer/funkció iránti igényt a családi vállalkozások életében?

Időtartam

2017. szeptember - 2018. július

Források

  • EFOP-3.6.1-16-2016-00012

Kutatásvezető

  • Németh Krisztina
    2017. szeptember 1 -
    2018. július 31

Kutatás résztvevői

Németh Szilárd
Ilyés Csaba

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • PSZK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
családi vállalkozások
kontrolling
controlling
számvitel
tudásmenedzsment
tacit tudás
implicit tudás
stratégia
életciklus
EFOP
Budapest LAB
Tudományterületek
Számvitel
Üzleti pénzügyek
Vezetés és szervezés
Gazdálkodás- és szervezéstudományok