Kutatási adatlap

FIKP Túlélési-növekedési stratégiák a startup-szegmensben alprojekt

A kutatás leírása

A gazdaság működésének természetes velejárója az induló vállalkozások egy részének kihullása az ökoszisztémából. Különösen a startup-vállalkozások érzékenyek az indulási szakasz kockázataira. Ezért is fontos a kihullást okozó, illetve a túlélés, növekedés esélyét növelő tényezők azonosítása. Kutatási kérdések: Milyen típusú, profilú startup vállalkozások születnek Magyarországon, ezek mennyire bizonyulnak életképesnek, túlélik-e a kezdeti kritikus időszakot? Kimutatható-e összefüggés a startup iparága és a túlélés valószínűsége között? Melyek a túlélő, növekedni képes startup cégek jellemzői? Felfedezhető-e valamilyen közös, jellemző mintázat, hasonló nehézség, probléma az elbukó próbálkozások között? Miben gyengék az életképtelen startupok? Tudjuk-e tipizálni, jellemző kategóriákba sorolni a magyar startup vállalkozásokat? A stabilizálódott startup-ok esetében nincs információnk arról, milyen meghatározó tényezői vannak a későbbi (sikeres) növekedésnek? Mitől képes egy magyar startup vállalkozás kilépni a nemzetközi piacra és ott növekedni? Az ötlet élet- és piacképessége a fontos, a menedzsment, a csapat, a kapcsolatok vagy a finanszírozás a meghatározó a növekedés szempontjából?

Időtartam

2018. május 1. - 2019. április 30.

Források

  • BGE Kiválósági Program 2018

Kutatásvezető

  • Csákné Filep Judit
    2018. május 1 -
    2019. április 30

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
startup
túlélés
növekedés
indulási nehézségek
indulási szakasz
kiválósági program
Budapest LAB
Tudományterületek
Növekedés- és fejlődésgazdaságtan
Vállalatgazdaságtan és üzletpolitika
Vezetés és szervezés
Gazdálkodás- és szervezéstudományok