Kutatási adatlap

Fogyatékossággal élő vállalkozók Kiválósági Kutatás

A kutatás leírása

A témában mindeddig első hazai empirikus kutatásunk célja az első évben az volt, hogy feltáró jelleggel megvizsgáljuk és elemezzük a fogyatékossággal élő vállalkozók motivációit, valamint feltérképezzük az előttük álló kihívásokat, akadályokat. A szakirodalom és a jelenlegi ökoszisztéma vázlatos áttekintése után a vállalkozói interjúkra épülő kutatás dokumentumelemzéssel és szakértői interjúkkal kiegészülve ad képet a vállalkozási szféra ezen szegmenséről, és fogalmaz meg javaslatokat egyrészt az inkluzív vállalkozásfejlesztések terén, másrészt a további kutatások számára. A kutatás második évében részletesebben feltártuk az ökoszisztéma szereplőit, sajátosságait, valamint további interjúkat készítettünk, amelyek már árnyaltabb képet adnak a fogyatékossággal élő vállalkozók identitásával kapcsolatos témákról, illetve szabadság-felfogásáról. Elméleti keretünket az épségizmus, valamint a pozitív és negatív szabadság adják.

Időtartam

2018. május 1. - 2019. április 30.

Források

  • BGE Kiválósági Program 2018

Kutatásvezető

  • Csillag Sára
    2018. május 1 -
    2019. április 30

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • Bp. LAB
  • CESIBUS
  • PSZK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
fogyatékossággal élő vállalkozók
jó gyakorlatok
best practice
kiválósági program
Budapest LAB
KKV
Tudományterületek
Vezetés és szervezés
Gazdaság- és szervezetszociológia
Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Eredmények

4 db konferenciarészvétel
1 db workshop (KUSZA 2021)
A kutatáshoz kapcsolódó publikációk