Kutatási adatlap

FIKP A kis- és középvállalatok nemzetköziesedése alprojekt

A kutatás leírása

A kutatás célja a magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedési folyamatának, formáinak és a nemzetköziesedés követelményeinek bemutatása és elemzése. Cél továbbá ezek alapján gazdaság- és szakpolitikai következtetések levonása és ajánlások készítése a magyar kormány számára. A kutatási kérdések: Milyen kulcstényezők és változók alakítják a kis- és középvállalatok nemzetköziesedését Magyarországon? Melyek a folyamatot elősegítő és gátló faktorok és körülmények? Mik a kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének útjai és formái Magyarországon? Mennyire támogatja a fennálló intézményrendszer és a gazdaságpolitika a magyar kis- és középvállalati szféra külső piacra lépését, illetve külső piaci terjeszkedését? Mekkora a multinacionális vállalatcsoportok szerepe a külkereskedelemben, és ebben milyen szerep jut a KKV szegmensnek? Mi a megosztott szolgáltató központok (shared service centre – SSC), mint potenciális piaci rés szerepe, a hazai KKV-k számára a világpiacra való kilépésben? Mi a magyar KKV-k elhelyezkedése a globális értékláncokban?

Időtartam

2018. május 1. - 2019. április 30.

Források

  • BGE Kiválósági Program 2018

Kutatásvezető

  • Losoncz Miklós
    2018. május 1 -
    2019. április 30

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • PSZK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
kis és közepes vállalkozások
KKV
gazdaságpolitika
piaci terjeszkedés
multinacionális vállalat
külkereskedelem
megosztott szolgáltató központ
shared service centre
SSC
világpiac
globális értéklánc
kiválósági program
Budapest LAB
Tudományterületek
Nemzetközi és világgazdaságtan
Növekedés- és fejlődésgazdaságtan
Vezetés és szervezés
Gazdálkodás- és szervezéstudományok