Kutatási adatlap

Frazeologizmusok a német gazdasági sajtóban, helyük a gazdasági szaknyelv elsajátításában

A kutatás leírása

A német gazdasági nyelvben előforduló szaknyelvi frazeologizmusok előfordulása, tipizálása, csoportosítása, a gazdasági német nyelv oktatásában betöltött szerepük

Időtartam

2016. szeptember - folyamatban

Források

Kutatásvezető

  • Csányi Eszter
    2016. szeptember 1 -

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • PSZK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
gazdasági frazeologizmusok
szaknyelv
szaknyelvoktatás
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Neveléstudomány
Tantárgypedagógia és oktatástechnológia (IKT)
Nyelvtudományok
Nevelés- és sporttudományok
Tanulás- és tudásmenedzsment

Eredmények

Csányi Eszter. Frazeologizmusok a német gazdasági sajtóban, helyük a gazdasági szaknyelv elsajátításában 312 p.; Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori Iskola: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Tudományág: bölcsészettudományok/nyelvtudományok. Témavezető: Borgulya Istvánné (Vezetéstudomány);

Csányi Eszter. Gazdasági frazeológizmusok előfordulása a német sajtóban. XVII. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Konferencia, Tudásmegosztás, értékközvetítés, digitalizáció - Trendek a szaknyelvoktatásban és kutatásban, BGE, 2017. november 17-18., Budapest (2017);

Csányi Eszter. Jó pap holtig tanul: avagy tanítsunk-e gazdasági frazeológizmusokat német szaknyelvi órákon?; Magyarország. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia - Egy és többértelműség a nyelvben, KJF, 2017. november 6-7., Budapest (2017);

Csányi Eszter. Jó pap holtig tanul – avagy Tanítsunk-e frazeologizmusokat szaknyelvi órákon?; Magyarország. XVI. Szaknyelvi SZOKOE-konferencia (2016);

Csányi Eszter. Német gazdasági frazeologizmusok az írott szaksajtóban; Magyarország. Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciasorozat. Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei című konferencia (2016)