Kutatási adatlap

Üzleti szaknyelvet tanuló egyetemisták önmotivációs nyelvtanulási stratégiái

A kutatás leírása

Empirikus kutatás 101 BGE hallgató bevonásával. Célja, hogy felmérje az üzleti szaknyelvet tanuló hallgatók által alkalmazott önmotivációs stratégiákat és azok eredményességének nyelvtanulói megítélését.

Időtartam

2015. január - 2015. november

Források

Kutatásvezető

  • Válóczi Marianna
    2015. január 1 -
    2015. november 30

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
nyelvtanulási motiváció
nyelvtanulói autonómia
önmotivációs stratégiák
önszabályozás
idegen nyelvi identitás
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok
Üzleti felsőoktatás

Eredmények

Válóczi Marianna: Üzleti szaknyelvet tanuló egyetemi hallgatók önmotivációs nyelvtanulási stratégiái. In: Reményi, Andrea Ágnes; Sárdi, Csilla; Tóth, Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben