Kutatási adatlap

Angol-magyar megfeleltetések az online marketing terminológiájában szakszótárak és internetes glosszáriumok alapján

A kutatás leírása

A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a marketingszótárak és internetes glosszáriumok szerzői milyen megfeleltetési módokat és fordítási eljárásokat alkalmaznak az online marketing terminusainak megfeleltetése során angol-magyar nyelvpárban. A vizsgálat adatbázisát két angol-magyar marketingszótárból és nyolc internetes glosszáriumból gyűjtött összesen 906 terminus előfordulás alkotja. A vizsgálat eredményeiből arra következtethetünk, hogy a szótárkészítők jelentős arányban élnek a direkt és a részben direkt kölcsönzés lehetőségével, vagyis nem törekednek a célnyelvi terminusalkotásra. A kutatás eredményeiből releváns következtetések vonhatók le az on-line marketing angol nyelvű terminológiájának oktatásával kapcsolatban.

Időtartam

2016. - 2017.

Források

Kutatásvezető

  • Polcz Károly
    2016. január 1 -
    2017. december 31

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • KKK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
terminológia
online marketing
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok
Fókuszterületektől eltérő

Eredmények

Polcz Károly: Angol-magyar megfeleltetések az online marketing terminológiájában szakszótárak és internetes glosszáriumok alapján pp. 137-147. In: Bocz, Zsuzsanna; Besznyák, Rita (szerk.) Porta Lingua - 2017 : Szaknyelvhasználat: a tudomány és a szakma nyelvének alkalmazása. Budapest, Magyarország: Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete

SZOKOE 2016 Konferencián bemutatásra kerültek az eredmények