Kutatási adatlap

A befektetői pitch az üzleti nyelvórán

A kutatás leírása

A kutatás a következő két kérdésre keresi a választ. (1) Milyen jellemző mozzanatokból és lépésekből áll a befektetői pitch retorikai szerkezete? (2) Milyen módszerrel lehet oktatni a pitch műfaját az üzleti nyelvórán? A kutatás célja, hogy mintaelemzések segítségével feltárja a befektetői pitch jellemző retorikai szerkezetét és regiszterét, valamint egy olyan módszertani megközelítést mutasson be, amelynek segítségével a pitch műfaja oktathatóvá válik az üzleti nyelvórán.

Időtartam

2017. - 2018.

Források

Kutatásvezető

  • Polcz Károly
    2017. január 1 -
    2018. december 31

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • KKK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
befektetői pitch
műfaj- diskurzuselemzés
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok
Üzleti felsőoktatás

Eredmények

Polcz Károly: A befektetői pitch az üzleti nyelvórán. In: In: Bocz Zs., Besznyák R. (szerk.) 2018. Tudásmegosztás, értékközvetítés, digitalizáció - trendek a szaknyelvoktatásban és -kutatásban : cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról. BUDAPEST: Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete (SZOKOE). 275-282.

Az eredmények bemutatásra kerültek a SZOKOE 2017 Konferencián.