Kutatási adatlap

Modális passzív melléknevek az üzleti angol nyelvben

A kutatás leírása

A modális passzív melléknevek komplex szintaktikai-szemantikai elemzése az üzleti angol nyelvi kontextusban. A kutatás célja bővíteni a nyelvtanuló már meglévő angol üzleti szókincsét és megismertetni egy új jelenséggel, a modális passzív deverbális melléknevek képzési lehetőségével, azok megfelelő értelmezésével.

Időtartam

2017. szeptember - 2018. június

Források

  • BGE Kutatási Alap

Kutatásvezető

  • Kiss Katalin
    2017. szeptember 1 -
    2018. június 30

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
deverbális melléknevek
termékeny képző
lexikalizált alakzatok
szintaktikai tesztek
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok
Üzleti felsőoktatás

Eredmények

Kiss Katalin: MODAL PASSIVE ADJECTIVES IN THE CONTEXT OF BUSINESS ENGLISH
(2018.09.12 Selye Egyetem nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete)