Kutatási adatlap

Kooperatív tanulás

A kutatás leírása

Kooperatív tanulási módszerek alkalmazása angol üzleti kommunikáció csoportokban. Célja az élményalapú tanulás feltételeinek megteremtése a hallgatók aktivizálásával, ezáltal a hatékonyság és a motiváció növelése és a diák-tanár viszony megváltoztatása.

Időtartam

2017. szeptember - 2018. szeptember

Források

Kutatásvezető

  • Kónyi Judit
    2017. szeptember 1 -

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
kooperatív tanulás
élményalapú tanulás
motiváció
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Tantárgypedagógia és oktatástechnológia (IKT)
Nyelvtudományok
Üzleti felsőoktatás

Eredmények

Kónyi Judit: ACTIVE-COOPERATIVE LEARNING APPROACHES IN ENGLISH COMMUNICATION CLASSES
A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete
Humántudományi Szekciók
Komárom, 2018. szeptember 11–12.
Selye János Egyetem, Komárom, 2018
ISBN 978-80-8122-255-9

1. konferencia előadás: Active-Cooperative Learning Approaches in English Commnuication Classes. Selye János Egyetem X. Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2018. szeptember
2. workshop-előadás: Aktív-kooperatív tanulási módszerek az angol kommunikációs kurzusokon. BGE Idegen Nyelvi Intézet Szakmai nap 2019. január 25.