Kutatási adatlap

Átváltási műveletek az audiovizuális fordításban

A kutatás leírása

A kutatás célja, hogy megvizsgálja az explicitációval és implicitációval járó átváltási műveleteket a TED Talks angol–magyar irányú feliratozásában. A kutatás hozzájárul az audiovizuális fordítás, és azon belül a feliratozás jellegzetességeinek megállapításához. A kutatás továbbá újabb eredményt szolgáltat a fordítási univerzálénak tekintett explicitáció (Blum-Kulka 1986, Baker 1993) alkalmazott nyelvészeti megközelítéséhez. Az eredmények felhasználhatók a BGE-n is folyó szakfordítóképzés oktatási folyamatában.

Időtartam

2017. június - 2023

Források

  • Kari támogatás

Kutatásvezető

  • Malaczkov Szilvia
    2017. június 1 -

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • KKK

Külső partner intézmények

  • ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program

Tárgyszavak
audiovizuális fordítás
közösségi közreműködésen alapuló fordítás
nem professzionális feliratozás
explicitáció
TED előadások
Pannónia Korpusz
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok
Fókuszterületektől eltérő

Eredmények

A BGE kurzustervezés során is hasznosíthatóak az eredmények, illetve az idegen nyelvi órák tervezésekor is. Ezenkívül fordítóirodák is hasznosíthatják az eredményeket.
A kutatáshoz kapcsolódó publikációk