Kutatási adatlap

Átváltási műveletek az audiovizuális fordításban

A kutatás leírása

A kutatás célja, hogy megvizsgálja az explicitációval és implicitációval járó átváltási műveleteket a TED Talks angol–magyar irányú feliratozásában. A kutatás hozzájárul az audiovizuális fordítás, és azon belül a feliratozás jellegzetességeinek megállapításához. A kutatás továbbá újabb eredményt szolgáltat a fordítási univerzálénak tekintett explicitáció (Blum-Kulka 1986, Baker 1993) alkalmazott nyelvészeti megközelítéséhez. Az eredmények felhasználhatók a BGE-n is folyó szakfordítóképzés oktatási folyamatában.

Időtartam

2017. június - folyamatban

Források

Kutatásvezető

  • Malaczkov Szilvia
    2017. június 1 -

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • KKK

Külső partner intézmények

  • ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program

Tárgyszavak
audiovizuális fordítás
közösségi közreműködésen alapuló fordítás
nem professzionális feliratozás
explicitáció
TED előadások
Pannónia Korpusz
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok
Fókuszterületektől eltérő

Eredmények

Kapcsolódó doktori disszertáció címe:
Malaczkov Szilvia: Explicitáció és implicitáció az audiovizuális fordításban. A TED előadások magyar-angol és angol magyar irányú feliratozása.

Malaczkov Szilvia: Explicitáció és implicitáció aránya nem professzionális fordítók angol–magyar felirataiban. In: Bocz Zs., Besznyák R. (szerk.) Tudásmegosztás, értékközvetítés, digitalizáció - trendek a szaknyelvoktatásban és -kutatásban : cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról. BUDAPEST: Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete (SZOKOE). 41–52.