Kutatási adatlap

Írott beszéltnyelviség a feliratozásban

A kutatás leírása

A kutatás a vonatkozó névmások használatát vizsgálja összehasonlítható eredeti magyar nyelvű és magyarra fordított korpuszon. Jelen cikk célja egy jelenleg is formálódó nyelvváltozat, az írott beszéltnyelviség vagy digilekt fordítástudományi megközelítésű bemutatása. Ez a nyelvváltozat a sztenderd írott és a beszélt nyelvi változattól eltér oly módon, hogy mindkettő jellegzetességeit hordozza. A kutatás célja az önkéntes TED fordítók online felirataiban megjelenő nyelvhasználat összehasonlítása az eredeti magyar nyelvű TED előadások nyelvhasználatával, valamint a sztenderd nyelvhasználattal.A vizsgálat feltárta a beszélt nyelvi elemek megjelenését az írott szövegben, mely a nyelvhasználati norma szövegtípusfüggő alkalmazására hívta fel a figyelmet. A kutatás eredménye felhasználta a BGE-n folyó szakfordító képzésben, valamint színesítheti az Üzleti retorikai tréning képzési programját.

Időtartam

2018. január - 2018. november

Források

Kutatásvezető

  • Malaczkov Szilvia
    2018. január 1 -

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

Külső partner intézmények

  • ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program

Tárgyszavak
audiovizuális fordítás
Pannónia Korpusz
vonatkozó mellékmondat
írott beszéltnyelviség
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok
Üzleti felsőoktatás

Eredmények

Kapcsolódó doktori disszertáció:
Malaczkov Szilvia: Explicitáció és implicitáció az audiovizuális fordításban. A TED előadások magyar-angol és angol-magyar irányú feliratozása.