Kutatási adatlap

Projektalapú oktatás bevezetése a német üzleti nyelvben

A kutatás leírása

A projektalapú oktatás bevezetése a német üzleti idegen nyelv oktatásában. Az új módszertan bevezetésével párhuzamosan, egy a projektoktatáshoz illeszkedő új tananyag elkészítésre is sor került. A kutatás során saját fejlesztésű kérdőívekkel kvantitatív és kvalitatív módon vizsgáljuk a hallgatók motivációját, problémamegoldó képességük fejlődését, valamint a tanári motivációt.

Időtartam

2017. június - 2019. február

Források

  • kiválósági támogatás

Kutatásvezető

  • Török Judit
    2017. június 1 -

Kutatás résztvevői

Hukné Kiss Szilvia
Kétyi András
Koltányiné Vadász Viktória
Kósik Ferenc
Ugrai Zsuzsanna

Résztvevő BGE Karok

Külső partner intézmények

  • TAMPERE University of Applied Sciences
  • Hochschule Furtwangen - University of Applied Sciences
  • Fachhochschule Wiener Neustadt

Tárgyszavak
konstruktivista pedagógia
részvétel
kooperatív tanulás
PBLL (project based language learning)
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Tantárgypedagógia és oktatástechnológia (IKT)
Nyelvtudományok

Eredmények

1. Fodorné Dr. Balthazár Enikő - Hukné dr. Kiss Szilvia: PROJEKT A NYELVÓRÁN? Egy projektalapú üzleti tananyag fejlesztése és a projektmódszer bevezetése a német nyelvoktatásban. 2. Dr. Kétyi András - Kósik Ferenc: Projektúra: A projektalapú nyelvtanulás német szaknyelvi csoportokkal 3. A projektalapú nyelvtanulás bevezetése a német üzleti szaknyelvi képzésbe