Kutatási adatlap

Válságkezelés adatbányászati módszerek segítségével

A kutatás leírása

Mikroökonómiai szinten (tehát az egyes vállalkozások szintjén) lehetséges problematikus helyzetek kiszűrése hasonló (profilú és méretű) vállalatoktól érkező adatok alapján

Időtartam

2007. június - folyamatban

Források

Kutatásvezető

  • Orosz Árpád
    2007. június 1 -

Kutatás résztvevői

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • PSZK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
preventív válságkezelés
válságot előre jelző szoftvercsomag
online szolgáltatások
bizalomra épülő üzleti együttműködés
Tudományterületek
Gazdaságtudomány
Közgazdaságtudományok
Vállalkozáskutatás

Eredmények

Orosz Árpád: Foreseeable crises. Alkalmazott Tudományok Fóruma, 2014. március 13-14.

Orosz Árpád: Foreseeable Consequences of Crises In: Aurelija Ganusauskaité (szerk.) 12th International Scientific Conference, Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challanges. Konferencia helye, ideje: Kaunas, Litvánia, 2013.09.26-2013.09.28. Kaunas: Vytautas Magnus University, pp. 551-563.