Kutatási adatlap

A GKZ képzéseit leíró magyar-angol terminológia kutatása

A kutatás leírása

A kutatás célja az egységes terminológia létrehozása. Hallgatóink és oktatóink angol szaknyelvi kompetenciájának fejlesztése abból a célból, hogy képesek legyenek szakmai hátterüket (a hallgatók tanulmányaikat, az oktatók pedig a munkahelyüket) a helyes szakszóhasználattal bemutatni.

Időtartam

2015 - 2016. szeptember

Források

  • kiválósági támogatás

Kutatásvezető

  • Mészáros Ágnes
    2015. január 1 -
    2016. szeptember 30

Kutatás résztvevői

Bérces Edit
Mészáros Ágnes

Résztvevő BGE Karok

  • GKZ

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
szakmai nyelv
nyelvtanulás
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok

Eredmények

Eddigi előadások: Mészáros Ágnes 2016. A Gazdálkodási Kar képzéseit és egyéb sajátosságait leíró kétnyelvű (magyar-angol) terminológia kutatása. Budapesti Gazdasági Egyetem, Alkalmazott Tudományok III. Fóruma Konferencia. Budapest Mészáros Ágnes 2016. Elmetérképek a (szak)nyelvoktatásban. „Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról” Konferencia. Zalaegerszeg A GKZ képzéseit és egyéb sajátosságait leíró fogalmak kétnyelvű (magyar-angol) elmetérképei: https://uni-bge.hu/GKZ/Szervezeti-egysegeink/Oktatasi-szervezeti-egysegek/Penzugy-es-Gazdalkodas-Tanszek/dokumentumok/BGE_GKZ_kepzeseit_es_egyeb_sajatossagait_leiro_fogalmak_elmeterkepei_2017.pdf GKZ szakok, képzések és egyéb kari sajátosságok szakkifejezései (magyar-angol terminológia): 187 szócikkből álló kisszótár https://uni-bge.hu/GKZ/Szervezeti-egysegeink/Oktatasi-szervezeti-egysegek/Penzugy-es-Gazdalkodas-Tanszek/dokumentumok/GKZ_szakok-_kepzesek-kari_sajatsagok_szakkifejezesei_(magyar-angol_terminologia).pdf A BGE Karainak, valamint szervezeti egységeinek elnevezései idegen nyelveken: https://uni-bge.hu/GKZ/Szervezeti-egysegeink/Oktatasi-szervezeti-egysegek/Penzugy-es-Gazdalkodas-Tanszek/dokumentumok/A_BGE_es_karainak-_valamint-szervezeti-egysegeinek_elnevezesei_idegen_nyelveken.pdf
https://uni-bge.hu/GKZ/Kutatas-tudomanyos-elet/Kutatocsoportok-kutatomuhelyek/Nyelveszeti-Kutatomuhely