Kutatási adatlap

Gazdasági szakkifejezések nyelvtörténeti kutatása, szótörténeti adatok

A kutatás leírása

A kutatás célja a gazdasági terminusok szótörténeti adatainak (vélhető keletkezési idő, forrásmegjelölés, társadalmi érvényesség) közzététele hiánypótlás céljából. Indokolja ezt, hogy a szakszókincs gazdagodása vagy bizonyos területeken való elavulása arra ösztönzi a szaknyelvet oktató kollégákat, hogy a szakma változásával tisztában legyenek, szaknyelvi és terminológiai ismereteiket folyamatosan frissítsék. A legtöbb esetben ezt az ismeretbővítést a szakszótárak nem segítik, mivel nem képesek a szakszókincs változásának ütemével lépést tartani.

Időtartam

2015 - 2017. május

Források

  • kiválósági támogatás

Kutatásvezető

  • Mészáros Ágnes
    2015. január 1 -
    2017. május 31

Kutatás résztvevői

Mészáros Ágnes

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • GKZ

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
szaknyelv
szaknyelvoktatás
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok
Üzleti felsőoktatás

Eredmények

Mészáros Ágnes 2016. A szótörténeti adatok szerepe a terminológiakutatásban. XVI. SZOKOE Szaknyelvi Konferencia, Budapest

Mészáros Ágnes 2016. Szótörténeti adatok a szociális ellátások tárgyköréből. III. A járadék szó szócsaládjának kialakulása. Magyar Orvosi Nyelv, XVI. évf. 1. szám, 34-37.
http://www.orvosinyelv.hu/megjelent_szamok_reszei.php?msz_id=30

Mészáros Ágnes 2017. Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből. IV. A finanszírozás szakszó szócsaládjának kialakulása. Magyar Orvosi Nyelv XVII. évf. 1. szám. 29-31.
file:///C:/Users/admin/Downloads/MONY_2017_01_Sz%C3%B3t%C3%B6r_M%C3%A9sz%C3%A1r%20(1).pdf

Mészáros Ágnes 2017. V. Az egészségügyi finanszírozási rendszer sajátos szakkifejezéseinek kialakulása. Magyar Orvosi Nyelv XVII. évf. 1. szám. 32-34.
file:///C:/Users/admin/Downloads/MONY_2017_01_V.%20Az%20_M%C3%A9sz%C3%A1r%20(1).pdf
https://uni-bge.hu/GKZ/Kutatas-tudomanyos-elet/Kutatocsoportok-kutatomuhelyek/Nyelveszeti-Kutatomuhely