Kutatási adatlap

Kétnyelvű (magyar-angol) gazdasági fogalomtár (kb. 500 terminus)

A kutatás leírása

A kutatás célja a hallgatók és oktatók szaknyelvi kompetenciájának a fejlesztése. A bankszakmai ismeretek, az adótani alapok és a vállalkozások pénzügyi alapjainak témaköréből az alapvetően fontos magyar nyelvű gazdasági terminusok angol nyelvű megfelelőinek megtalálása és közzététele.

Időtartam

2015 - 2019

Források

  • kiválósági támogatás

Kutatásvezető

  • Mészáros Ágnes
    2015. január 1 -
    2019. december 31

Kutatás résztvevői

Mészáros Ágnes
Bérces Edit
Diffellné Németh Marietta

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • GKZ

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
szaknyelv
szaknyelvoktatás
Tudományterületek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományok
Üzleti felsőoktatás

Eredmények

Eddigi előadások:
Bérces Edit 2016. Qualitative and quantitative analysis of finance specific terms in Hungarian textbook glossaries. Alkalmazott Tudományok Fóruma III. Budapest

Mészáros Ágnes 2017. Kétnyelvű (m-a) gazdasági fogalomtár készítése. SZOKOE Szaknyelvi Konferencia, 2017 november, Budapest

Mészáros Ágnes: A Nyelvészeti Kutatóműhely tevékenysége, 2017 május 19. BGE GKZ, Nyelvoktatási Konferencia
https://uni-bge.hu/GKZ/Kutatas-tudomanyos-elet/Kutatocsoportok-kutatomuhelyek/Nyelveszeti-Kutatomuhely