Kutatási adatlap

A fogyasztói attitűd vizsgálata, nemzeti hagyománnyal rendelkező élelmiszeripari termékek esetében

A kutatás leírása

A Nemzetközi Marketing Kutatócsoport munkájában a nemzeti értéket képviselő, helyi termékek fogyasztása, és az ezzel a területtel foglalkozó fogyasztói magatartás vizsgálatok kiemelt figyelmet kapnak. A helyi termékek fogyasztása ugyanis közvetlen kapcsolatban van a fenntarthatóság problémájával. A hazánkban nagy hagyománnyal rendelkező élelmiszeripari termékek esetében kiemelkedően fontos a fogyasztói motivációik, a termékekhez kapcsolódó fogyasztói attitűd minél alaposabb megismerése. Cél: a fogyasztói attitűd komponenseknek az imázs kialakulásában betöltött potenciális szerepének feltárása, valamint az eredmények ismeretében marketingkommunikációs stratégiák megalkotása. A kutatás lehetőséget teremt arra, hogy az attitűd komponensek részletes feltárásával azonosíthatóvá váljanak a fogyasztói magatartás azon rejtett területei, amelyeken a megfelelő marketingeszközök alkalmazása hatékony lehet.

Időtartam

2020. január - 2021. június

Források

  • BGE Kutatási Alap

Kutatásvezető

  • Totth Gedeon
    2020. január 1 -
    2021. június 30

Kutatás résztvevői

Oravecz Titanilla Éva
Rakovics Márton

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • KKK

Külső partner intézmények

  • Szent István Egyetem
  • Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
  • Szegedi Tudományegyetem BTK

Tárgyszavak
Tudományterületek
Turizmus