Kutatási adatlap

Közép-Európa Regionális Kutatócsoport (KERK)

A kutatás leírása

Kutatócsoportunk célja multi- és interdiszciplináris tudományos kutatások végzése. Hangsúlyt helyezünk a gazdaság, a biztonságpolitika és az identitás témaköreire. Vizsgálataink leginkább az 1990-es évektől napjainkig terjedő időszakra irányulnak, de nem zárjuk ki a történelmi előzmények és a jövő felé vezető tendenciák elemzését sem. Munkánk két fő területe a Visegrádi Négyek, valamint Magyarország dél-kelet erurópai országokkal való gazdasági, biztonságpolitikai, geopolitikai kapcsolatai.

Időtartam

2020. január - 2021. június

Források

  • BGE Kutatási Alap

Kutatásvezető

  • Sáringer János
    2020. január 1 -
    2021. június 30

Kutatás résztvevői

Wiesenmayer Teodóra
Domonkos Endre
Moldicz Csaba
Ferkelt Balázs
Marinovich Endre
Gyene Pál
Nagy Milada
Muradin János Kristóf
Kecskés D. Gusztáv
Dévavári Zoltán

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • KKK

Külső partner intézmények

  • MTA Történettudományi Intézet
  • Veritas Történetkutató Intézet
  • Sapientia Tudományegyetem

Tárgyszavak
Tudományterületek
Fókuszterületektől eltérő