Kutatási adatlap

XXI. századi munkavállalói kompetenciák vizsgálata

A kutatás leírása

Kutatásunk fókuszában olyan XXI. századi munkavállalói kompetenciák állnak, mint az együttműködési készség és hajlandóság, illetve az önreflexiós készség. Kevert módszerrel (mixed research) vizsgáljuk a hallgatók együttműködési készségét és hajlandóságát, illetve önreflexiós készségét: kvalitatív és kvantitatív módszerekkel (kérdőívek, résztvevő megfigyelés és fókuszcsoportos interjú módszerével) térképezzük fel a hallgatók reflexiós, önreflexiós és együttműködési készségét és hajlandóságát.

Időtartam

2021. január - 2021. december

Források

  • BGE Kutatási Alap

Kutatásvezető

  • Török Judit
    2021. január 1 -
    2021. december 31

Kutatás résztvevői

Kétyi András
Hukné Kiss Szilvia
Koltányiné Vadász Viktória

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • KVIK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
Tudományterületek
Üzleti felsőoktatás