Kutatási adatlap

Freelancerek Magyarországon

A kutatás leírása

A Budapest LAB 2019-ben kezdte meg a hazai szabadúszók (freelancerek) vizsgálatát. A téma hazai hiányzó feldolgozottsága miatt feltáró jellegű kutatást indítottunk. A részletes hazai és nemzetközi szakirodalmi, valamint jogszabályi áttekintés után a különböző önfoglalkoztatási módozatok, azon belül is a szabadúszók jellemzőit definiáltuk, majd kérdőíves és interjús módszerrel vizsgáltuk a magyarországi szabadúszók helyzetét és tevékenységét. A kutatás további irányainak tervezése zajlik. A tudományos publikáció mellett az eredményeket nyilvánosan elérhető kiadványban tettük közzé, azokról széles körben beszámolt a média is. Emellett a magyar freelancer közösség több eseményén bemutattuk azokat.

Időtartam

2019 - 2021

Források

  • OTKA, NKFI

Kutatásvezető

  • Timár Gigi
    2019. május 1 -

Kutatás résztvevői

Szennay Áron
Radácsi László
Timár Gigi

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • Bp. LAB
  • PSZK

Külső partner intézmények

  • Nincsenek külső partnerek a kutatásban

Tárgyszavak
freelancer
szabadúszó
vállalkozáskutatás
interjú
Tudományterületek
Gazdaságtudomány
Vállalkozáskutatás

Eredmények

publikáció, köznek szóló összefoglaló
Az eredményeket közérthető kiadványban is összefoglaltuk, amely a freelancerek és a freelancerekkel dolgozó HR szakemberek számára is hasznosítható.