Kutatási adatlap

Autonómia kutatócsoport és a CORALL projekt

A kutatás leírása

A jelenleg működő autonóm tanulás kutatócsoport előzménye az a BGE-s támogatást elnyert 2017-2018-as kutatási projekt volt (‘Autonóm tanulás támogatása a szaknyelvi és készségfejlesztő kurzusok keretében. Módszertani Kísérleti Műhely’). A projekt eredményei alapozták meg a BGE KVIK Gazdasági Szaknyelvek Tanszék kezdeményezésében létrejött nemzetközi együttműködésen alapuló Erasmus+ stratégiai partnerségi projektet (Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP 2019-2022), amelynek célja a hallgatók autonóm nyelvtanulásának fejlesztése és az ehhez kapcsolódó pedagógiai kultúraváltás elősegítése szaknyelvoktatási környezetben. A projekt eredményeként létrejött szellemi termékek (szaknyelvórán/szaknyelvvel kapcsolatos projektekben felhasználható autonóm tanulást támogató eszköztár és modulok, tanárképzési anyagok) online hozzáférhetőek. A 2022 végén záruló projekt fenntarthatóságához, az eszközök továbbfejlesztéséhez és szaknyelvoktatási kurzusokon való alkalmazásához kapcsolódóan további kutatásokat tervezünk, illetve módszertani megújulás és alternatív értékelés további témaköréit is beemeljük kutatásainkba.

Időtartam

(2017) 2019 -

Források

 • Nemzetközi projekt

Kutatásvezető

 • Asztalos Réka
  2017. május 1 -
 • Szénich Alexandra
  2017. május 1 -

Kutatás résztvevői

Szénich Alexandra
Kóris Rita
Fekete Imre
Pál Ágnes
Asztalos Réka

Résztvevő BGE szervezeti egységek

 • KVIK

Külső partner intézmények

 • Berliner Hochschule für Technik, Berlin (Németország)
 • Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (Finnország)
 • Eckonomicka Univerzita V Bratislave, Pozsony (Szlovákia)
 • Instituto Politecnico Da Guarda, Guarda (Portugália)
 • Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze / škola chemicko-technologická v Praze, Prága (Csehország)

Tárgyszavak
autonóm nyelvtanulás
coaching szemléletű oktatás
Erasmus + stratégiai partnerségi projekt
szaknyelvoktatás
Tudományterületek
Üzleti felsőoktatás

Eredmények

https://corallprojecteu.wixsite.com/presentation