Kutatási adatlap

Mikro- és makrogazdasági folyamatok múltban és jelenben

A kutatás leírása

A kutatócsoport témakörei: A visegrádi négyek gazdaságpolitikája a rendszerváltást követően A regionális fejlettség eltérései a nagyság, távolság és megosztottság dimenziói mentén Adózási viszonyok Szombathelyen a feudalizmus bomlásának végső szakaszában. Szempontok egy mezőváros 1799 és 1848 közötti adójegyzékeinek vizsgálatához Adók és adózók Szombathelyen az 1850. évi adóreformot követően. Az első modern adórendszer bevezetésének sajátosságai és néhány eredménye Adók és adózási dilemmák a mai Magyarországon

Időtartam

2016. augusztus - 2017. március

Források

  • Kiválósági támogatás 2016

Kutatásvezető

  • Halász Imre
    2016. augusztus 1 -
    2017. március 31

Kutatás résztvevői

Tóth Zsuzsanna
Antal Anita
Losoncz Miklós
Kaposi Zoltán
Bacsi Zsuzsanna
Tilcsik György

Résztvevő BGE szervezeti egységek

  • GKZ

Külső partner intézmények

  • Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Pannon Egyetem Georgikon Kar
  • Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára

Tárgyszavak
Tudományterületek
Makroökonómia, makrogazdasági elemzések
Mikroökonómia, piacszerkezetek
Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Történelemtudományok
Fókuszterületektől eltérő