A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Vállalatgazdaságtan és üzletpolitika
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
Hazai közép- és nagyvállalatok online kommunikációja a vállalati társadalmi szerepvállalásukról Hazai közép- és nagyvállalatok online kommunikációja a vállalati társadalmi szerepvállalásukról 2012.06.01 2015.08.31 Géring Zsuzsanna
INSIST – Inter-generational Succession in the Family Business – Cross Country Comparison Az európai családi vállalkozások egyharmadában a közeljövőben generációváltásra kerül sor. A  projekt keretében a három ország e témával foglalkozó szakirodalmának feldolgozása mellett tíz vállalati esettanulmány segítségével igyekeztünk szisztematikusan bemutatni a családi vállalkozások utódlását befolyásoló (pozitív és negatív) tényezőket, valamint azokat az összetett társadalmi, szervezeti, pénzügyi-jogi feltételeket és mechanizmusokat, amelyek meghatározzák a generációváltás kimenetelét.  2014 2016.12.31. Heidrich Balázs
A familiness hatása a vállalkozások pénzügyi teljesítményére Célunk a családi tulajdonból és a családi menedzsmentből adódó sajátosságok vizsgálata a gazdasági-pénzügyi teljesítmény, a governance és menedzsment, a stratégiai marketingtevékenység, a kontrolling, valamint az utód-lás/generációváltás vonatkozásában 2015. szeptember 2017. március Németh Krisztina
Innovációs ökoszisztéma-hálózatok felderítése és elemzése A kutatás az innovációs szakirodalom elmúlt negyven éves eredményeit elemzi, saját kidolgozott módszer szerint. 2016. április 2017. március Kása Richárd
Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások hálózatban való részvétele, ökoszisztéma Kutatási kérdések: Milyen formális és informális szervezeti-kapcsolati hálóban vesznek részt, milyen szervezeteknek tagjai a vállalkozások/a vállalkozók? Milyen előnyöket vártak a csatlakozástól, és ebből mi valósult meg? Hogyan változott az évek során ez a háló? Melyek az információhoz/tudáshoz való hozzáférés csatornái/platformjai? 2017. augusztus 2017. november Radácsi László
Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások fenntarthatósága, felelősségvállalása, közösségi szerepvállalása Kutatási kérdések: Hogyan értelmezik a családi vállalkozások a felelős gazdálkodást? Milyen témák/ügyek merülnek fel a felelős gazdálkodással kapcsolatban? Milyen a tulajdonosi kör értékvilága, értékrendje és hogyan hat ez a vállalkozás működésére? Hogyan viszonyulnak ehhez a munkatársak? Hogyan jelenik meg ez az értékvilág a tulajdonos (család) hétköznapjaiban, a különböző szerepekben (vállalkozó, fogyasztó, munkaadó, családfő,….)? A felelősségvállalás belső (értékrend, utódlás) és külső (stakeholderek) mozgatórugói, motivációi. Hogyan látszik/értelmeződik az adott családi vállalkozás felelősségvállalása az érintetti csoportok eltérő perspektívájából? (360 fokos vizsgálat) A legjobbak/legtudatosabbak vizsgálata: miben mások? Milyen ügyeket támogatnak a családi vállalkozások? Ki(ke)t tekintenek példaképnek a tulajdonosok? Honnan, hogyan szerez információkat, tudást a tulajdonos a felelős gazdálkodás témakörében? 2017. augusztus 2018. tavasz Radácsi László
Családi vállalkozások kutatási program - Család-vezérelt innovációs stratégiák Kutatási kérdések: Hogyan definiálható újra az innováció fogalma olyan módon, hogy az jobban illeszkedjen a kisebb vállalkozásra és egyúttal lehetővé váljon az innovációs teljesítmény mérése ebben a körben is? Hogyan definiálható és milyen paraméterekkel mérhető az innovációs képesség és hajlandóság? Milyen környezeti, vállalati és vezetői tényezők és milyen módon befolyásolják az innovációs képességet, hajlandóságot és teljesítményt, milyen összefüggés van ezek között. Hogyan befolyásolja a vállalat tulajdonosi szerkezete a fenti kapcsolatokat? Milyen innovációs stratégiák vezethetők le a fenti kapcsolatokból, milyen stratégiai irányokat követnek az innovatív családi vállalkozások és milyen sajátosságai vannak a stratégiaalkotásnak? A családon belüli éltérő víziók milyen heterogén innovációs viselkedést eredményeznek és hogyan érhető el ezek konvergenciája? 2017. június 2018. augusztus Kása Richárd
Családi vállalkozások kutatási program A hazai családi vállalkozások kutatására irányuló program. Egyfelől a családi vállalkozások számának, demográfiai jellemzőinek gyűjtésére és elemzésére összpontosít. Másfelől nyolc téma elmélyült, kvalitatív elemzésére törekszik: utódlás, fenntarthatóság, HR, innováció, governance, finanszírozás, kontrolling, hálózatokban való részvétel.  2017. június folyamatban Radácsi László
Családi vállalkozások kutatási program - Családi vállalkozások HR kérdései Kutatási kérdések: Jellemzően milyen jellegű (tipikus) kritikus események alakítják a cég fejlődését? Ezeknek milyen hatása volt a cég életére, a személyes vezetői életére? Hol a helye, mi a szerepe a HR-nek a cégben? Milyen elvek, eszközök és szempontok alakítják a dolgozók kiválasztását? Hogyan változik a vállalat különböző fejlődési fázisaiban? Milyen elvek, eszközök és szempontok alakítják a teljesítménymenedzsment különböző dimenzióit? Hogyan változik a vállalat különböző fejlődési fázisaiban? Mennyire, hogyan (mi alapján) differenciálja a teljesítményértékelést? Mi a szerepe a tanulásnak, fejlődésnek a vezető saját szakmai életében és hogyan jelenik ez meg a vállalatban? Milyen elvek, eszközök és szempontok alakítják az előmenetel gyakorlatát a cégben? Hogyan változott a vállalat különböző fejlődési fázisaiban? Melyek a domináns vállalati értékek, honnan jönnek és hogy jelennek meg? Hogy alakul a vezetői önkép? Hogyan alakul a munka és magánélet egyensúlya a vezető személyes életében és hogyan jelenik meg a vállalatban? 2017. szeptember 2018. nyár Csizmadia Péter
FIKP Kkv szektor innovációs kapacitása, támogató keretrendszer értékelése alprojekt A kutatás célja a kisvállalati innovációs folyamatok és stratégiák meghatározása, meglévők felkutatása, valamint a hazai és nemzetközi innovációs kutatási témák elemzése, trendek azonosítása. Kutatási kérdések: Hogyan definiálható az innováció olyan módon, hogy az kkv környezetben is értelmezhető és mérhető legyen? Hogyan értelmezhetők az innovációs folyamatok és stratégiák kisvállalati környezetben? Hogyan mérhető kkv-k körében az innovációs képesség, teljesítmény?  2018. május 1. 2019. április 30. Kása Richárd
FIKP Túlélési-növekedési stratégiák a startup-szegmensben alprojekt A gazdaság működésének természetes velejárója az induló vállalkozások egy részének kihullása az ökoszisztémából. Különösen a startup-vállalkozások érzékenyek az indulási szakasz kockázataira. Ezért is fontos a kihullást okozó, illetve a túlélés, növekedés esélyét növelő tényezők azonosítása. Kutatási kérdések: Milyen típusú, profilú startup vállalkozások születnek Magyarországon, ezek mennyire bizonyulnak életképesnek, túlélik-e a kezdeti kritikus időszakot? Kimutatható-e összefüggés a startup iparága és a túlélés valószínűsége között? Melyek a túlélő, növekedni képes startup cégek jellemzői? Felfedezhető-e valamilyen közös, jellemző mintázat, hasonló nehézség, probléma az elbukó próbálkozások között? Miben gyengék az életképtelen startupok? Tudjuk-e tipizálni, jellemző kategóriákba sorolni a magyar startup vállalkozásokat? A stabilizálódott startup-ok esetében nincs információnk arról, milyen meghatározó tényezői vannak a későbbi (sikeres) növekedésnek? Mitől képes egy magyar startup vállalkozás kilépni a nemzetközi piacra és ott növekedni? Az ötlet élet- és piacképessége a fontos, a menedzsment, a csapat, a kapcsolatok vagy a finanszírozás a meghatározó a növekedés szempontjából? 2018. május 1. 2019. április 30. Csákné Filep Judit