A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Tantárgypedagógia és oktatástechnológia (IKT)
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
21st Century Skills A 21. századi készségek fejlesztésének lehetőségei a nyelvi és készségfejlesztő órákon 2017. január folyamatban Dósa Ildikó
A japán nyelvkönyv DEKIRU és az interkulturális kommunikációs készség fejlesztése a magyar középiskolákban Az interkulturális kommunikációs készség fejlesztése a magyar középiskolákban. A saját fejlesztésű DEKIRU japán nyelvkönyv interkulturális kompetencia fejlesztését célul kitűzött tankönyv. Kutatási célja, hogy felmérje a kitűzött cél megvalósulását középiskolai viszonyok között. A többi japán nyelvet oktató európai országban még nem használnak ilyen tankönyvet. Ezért a kutatás eredményére várnak az európai japán nyelv oktatók. 2017. december 2018. október Sato Noriko
Alternative Assessment Alternatív értékelés a felsőoktatásban: alternatív értékelési módszerek használata a BGE PSZK-n 2017. május folyamatban Bánhegyi Mátyás
Autonóm tanulás támogatása a szaknyelvi és készségfejlesztő kurzusok keretében. Módszertani Kísérleti Műhely A kutatócsoport fő vizsgálati területei: Kooperatív tanulás, Telekollaboráció, Alternatív értékelési módszerek 2017.09.01 2019.02.28 Kovátsné Loch Ágnes
Az orosz nyelv Magyarországon - A múltból a jövőbe Az orosz nyelv magyarországi oktatásának és tudományos kutatásának történeti elemzése. Az orosz nyelvoktatás időrendbeli vizsgálata a kezdetektől napjainkig, beleértve annak evolúciós komponenseit és a történelmi, geopolitikai folyamatok hatását, az orosz nyelv iránti érdeklődés változását a Magyarország és Oroszország közötti kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok függvényében. 2017. május 2018. február Hamsovszki Szvetlana
Canada in the English Classroom Kanadai kultúra és egyéb vetületek osztálytermi tanítása: Kanadai kutúra tanítása 2010. január folyamatban Nagy Judit
Cooperative Learning Kooperatív tanulás alkalmazása az üzleti angol órán 2016. szeptember 2017. június Szirtesné Kiss Ágota
Designing an assessment form for group presentations Csoportos prezentációk értékelési rendszerének kidolgozása 2015. szeptember folyamatban Bereczky Klára
Érzelmi intelligencia fejlesztése a tárgyalástechnika órán A hallgatók EQ-jának fejlesztése coaching eszközökkel. Hogyan tudnak kapcsolatot építeni, fenntartani minél hatékonyabban? 2014 2015 Zsubrinszky Zsuzsanna
Frazeologizmusok a német gazdasági sajtóban, helyük a gazdasági szaknyelv elsajátításában A német gazdasági nyelvben előforduló szaknyelvi frazeologizmusok előfordulása, tipizálása, csoportosítása, a gazdasági német nyelv oktatásában betöltött szerepük 2016. szeptember folyamatban Csányi Eszter
Implicit and explicit learning Implicit és explicit tanulás. Fajt Balázs egyéni kutatása 2018. december folyamatban Fajt Balázs
Kooperatív tanulás Kooperatív tanulási módszerek alkalmazása angol üzleti kommunikáció csoportokban. Célja az élményalapú tanulás feltételeinek megteremtése a hallgatók aktivizálásával, ezáltal a hatékonyság és a motiváció növelése és a diák-tanár viszony megváltoztatása. 2017. szeptember 2018. szeptember Kónyi Judit
Korean Learners of English as a Foreign Language Koreai hallgatók angol mint idegen nyelv elsajátítása 2015. január folyamatban Nagy Judit
Projektalapú oktatás bevezetése a német üzleti nyelvben A projektalapú oktatás bevezetése a német üzleti idegen nyelv oktatásában. Az új módszertan bevezetésével párhuzamosan, egy a projektoktatáshoz illeszkedő új tananyag elkészítésre is sor került. A kutatás során saját fejlesztésű kérdőívekkel kvantitatív és kvalitatív módon vizsgáljuk a hallgatók motivációját, problémamegoldó képességük fejlődését, valamint a tanári motivációt. 2017. június 2019. február Török Judit
Teaching English as a Lingua Franca in business schools  Az angol mint közvetítő nyelv tanítása a felsőoktatásban folyó üzleti képzésekben 2018. március folyamatban Sándor Eszter
Teaching presentation skills in CLIL Prezentációs készségek tanítása tartalomalapú nyelvoktatás keretei között 2014. január folyamatban Bereczky Klára