A következő tudományterületnek megfelelő BGE kutatások:

Turizmus
Kutatás neve   Kutatási téma   Kezdete   Vége   Kutatásvezető  
Látogatókutatás A Budakeszi Vadaspark megközelíthetőségének fenntarthatósági vizsgálata. 2022 Thuma Orsolya
Adaptációs és mitigációs stratégiák A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés és körforgásos gazdaság szemlélettel, érzékenységvizsgálattal. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás, kereskedelem területén, szem előtt tartva a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2011 Szabóné Erdélyi Éva
Fenntartható vendéglátás - Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban; Adaptációs és mitigációs stratégiák, környezetterhelés mérés) A környezetterhelés különböző vonatkozásait elemezzük termékciklus elemzés szemlélettel és érzékenységvizsgálattal. A mezőgazdasági termelés, alapanyagok előállítása és szállítása és az élelmiszeripar, élelmiszerek vendéglátásban történő feldolgozása, a keletkező élelmiszerhulladék kezelése, esetleges megelőzése, közvetlenül vagy közvetve, mind hatással vannak környezetünkre. Alkalmazkodási és kibocsátás csökkentési stratégiákat elemzünk, fogalmazunk meg javaslatokat a turizmus és vendéglátás területén, szem előtt a jövőtudatos szemléletváltáshoz vezető edukációt, a jó gyakorlatok megosztását, megelőzést. 2021 Szabóné Erdélyi Éva
A Dunakanyar, mint nagyvárosi térség turizmusának vizsgálata A kutatás a Dunakanyar szabadidős és turisztikai funkcióját, a Dunakanyarban a táj, mint vonzerő szerepét, valamint a desztinációs márkaépítés megalapozásának támogatása érdekében a térség identitását, imázsát és keresletét vizsgálja. 2001 Lontai-Szilágyi Zsuzsanna
Fesztiválok gazdasági hatásainak elemzése A kutatás a hazai fesztiválok primer elemzése alapján igyekszik kimutatni a fesztiválturizmus nemzetgazdasági hatásait, egyes részterületeken elemzésekkel, tanulmányokkal támogatni a fesztiválszervezés hatékonyságát. 2017.01.01. folyamatban Formádi Katalin
Egyedül nem megy? - Fogyatékossággal élő vendégek a turizmusban A kutatás arra irányul, hogy felmérje a fogyatékossággal élő vendégekhez kötődő kereslet jellemzőit a turizmusban, valamint hogy helyzetképet alakítson ki a hazai turisztikai kínálat szolgáltatóinak felkészültségéről 2019 Petykó Csilla
Szabadidő, turizmus, jóllét A kutatás célja a jóllét és a szabadidős/turisztikai fogyasztás kapcsolatának, illetve a turisztikai foglalkoztatás jólléti dimenzióinak vizsgálata. 2017, 2023 Kiss Kornélia
Az étel és bor-párosítás fogyasztói attitűdje, megjelenése a gasztroturizmusban A kutatás célja az étel és bor-párosítás fogyasztói attitűd felmérése, és megjelenése a gasztroturizmusban. A kutatásban érzékszervi vizsgálatot is végzünk, bor-melegétel párosítás tesztelését végezzük. Az elkészült ételeket és borokat, pezsgőket érzékszervi tulajdonságaik szerint, és ízharmónia alapján vizsgáljuk. Célunk egy adott borhoz a legjobban illő ételt kiválasztani. Kutatásunkban arra is keressük a választ, hogy bizonyos ételek kombinációja javítja-e, vagy rontja az együttes ízhatást. 2023 2024 Lenkovics Beatrix
A múzeumok szerepe és a turizmusban. Múzeumlátogatói élmény A kutatás egyik fókusza a múzeumok helyének vizsgálata a turizmus rendszerében (kínálati oldal; vonzerő, attrakció, termék, márkaképző és infrastrukturális elem, kreatív szektorral való együttműködés). A másik vizsgálati megközelítés a keresleti jellemzőkre irányul (látogatói összetétel - látogatókutatás -, tipológia, tértrialektikai felfogás, élmény, élménymegosztás). A primer kutatások kiemelt területét alkotják a magyarországi, azon belül a budapesti múzeumok. 2018 Schultz Éva
A pálinka főzési technológiájának és érzékszervi vizsgálatokra gyakorolt hatása A kutatás során 12 féle gyümölcsből készült pálinka organoleptikus és spektrofotometriás vizsgálat végzése történik. 2017.09.01 2019.03.01 Lenkovics Beatrix
Desztinációk turisztikai teljesítményének mérése A kutatás során kialakításra került egy Turisztikai Komplex Mutató, amely figyelembe veszi a települések turisztikai teljesítményére ható tényezőket, illetve a fenntarthatósági szempontokat is beépíti. A mutatót a kutatás első fázisában a Balaton környéki településeken végzett felmérésekkel tesztelték. 2014.06.01 2015.01.30 Szalók Csilla
Desztinációk turisztikai teljesítményének település szempontú megközelítése A kutatócsoport által létrehozott Turisztikai Komplex mutatót a Nyugat-dunántúli régióban is vizsgálták, településenként. Elvégezték a korábbi évben a Balaton mellett végzett eredmények monitorozását, a települések érintett vezetőivel folytatott beszélgetések során. 2016. április 2017. március Szalók Csilla
Élménygazdaság kutatóműhely A kutatócsoport tagjai kvalitatív és kvantitatív eszközökkel vizsgálja a turizmusban megjelenő élmények-elvárásokat, azok megvalósulását, az egyéni és csoport-szintű jelenségeit. 2015 2016. március Hübner Andrea
A fogyasztói attitűd vizsgálata, nemzeti hagyománnyal rendelkező élelmiszeripari termékek esetében A Nemzetközi Marketing Kutatócsoport munkájában a nemzeti értéket képviselő, helyi termékek fogyasztása, és az ezzel a területtel foglalkozó fogyasztói magatartás vizsgálatok kiemelt figyelmet kapnak. A helyi termékek fogyasztása ugyanis közvetlen kapcsolatban van a fenntarthatóság problémájával. A hazánkban nagy hagyománnyal rendelkező élelmiszeripari termékek esetében kiemelkedően fontos a fogyasztói motivációik, a termékekhez kapcsolódó fogyasztói attitűd minél alaposabb megismerése. Cél: a fogyasztói attitűd komponenseknek az imázs kialakulásában betöltött potenciális szerepének feltárása, valamint az eredmények ismeretében marketingkommunikációs stratégiák megalkotása. A kutatás lehetőséget teremt arra, hogy az attitűd komponensek részletes feltárásával azonosíthatóvá váljanak a fogyasztói magatartás azon rejtett területei, amelyeken a megfelelő marketingeszközök alkalmazása hatékony lehet. 2020. január 2021. június Totth Gedeon
Zöldségekből készült párlatok vizsgálata Az érzékszervi tulajdonságokra irányuló vizsgálatok egyre nagyobb jelentőséget kapnak az élelmiszerek minősítésében. E cél megvalósítása érdekében vizsgáljuk a zöldségekből készült párlatok minőségének, fejlesztésének lehetőségeit, módszereit zöldségpárlattal készült bonbonok példáján keresztül. 2019. október 2021. április Lenkovics Beatrix
Az élelmiszerpazarlás vizsgálata a szállodák és éttermek működésében Az F&B-folyamatban mely tevékenységek során keletkezik a legtöbb kidobandó élelmiszer (nyersanyag, feldolgozott és készétel), és milyen összetételű az? Milyen jó gyakorlatok léteznek ennek csökkentésére? Hogyan lehet a keletkezett élelmiszerfelesleget fenntarthatóan kezelni? Milyen módszerekkel befolyásolható az F&B-munkatársak és a vendégek szemlélete, attitűdje, ismerete, a probléma iránti felelősségük növelhető-e? 2012 folyamatban Karakasné Morvay Klára
A Jövő turistája - a felelős turista Kutatási koncepciónk egy komplex, több lépcsős projekt. Célja, hogy megfogalmazzuk a felelős turizmus fő elveit, és kidolgozzuk a jövő turistáinak szemlélet-alakításának módszerét,  a felelősségről a turizmusban, a felelős turistaságról, az utazások során felkeresett természeti és társadalmi környezet megóvásáról. 2016.09.01 2017.03.31 Petykó Csilla
Budapest turizmusa Kutatásunk célja Budapest turizmusának átfogó vizsgálata. A kutatás során feltárjuk a főváros jelenlegi turisztikai jellemzőit mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról, és kiemelten vizsgáljuk a gazdasági válság időszakához képest történt változásokat. 2022 Petykó Csilla
A helyi értéktárak, kulturális örökségek szerepe a közművelődésben és a közösségépítésben a váci és dunakeszi kistérségekben Lakossági és szakértői percepciók vizsgálata Az érzelmi és kognitív viszonyulások feltárása A nemzeti értékpiramis imázsának, ismertségének vizsgálata Helyi értékek további beazonosítása és feltárása bottom-up módszerekkel Vonzó és különleges narratívák gyűjtése a helyi értékek viszonylatában (storytelling) 2020 Farkas Julianna
Turizmus piacelemzés, szállodai komplex adatbázis elemzése, helyzetértékelés és tervezés Turizmus piac elemzése különböző desztinációkra, rész-piacokra és versenytársakra, az STR Share Center big data szállodai adatbázis alapján 2020 Szabóné Erdélyi Éva, Karakasné Morvay Klára